Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Trasy pro horská kola ::..

Na této stránce je detailně popsána hlavní trasa napříč údolím a dále zde jsou odkazy na další zajímavé oblasti. Snažil jsem se popsat cesty na které si vzpomínám a které nejsou slepé. Situace se ovšem rychle mění zarůstáním cest stávajících a na druhé straně se například těžbou tvoří cesty nové.

Průvodce bikovými trasami bude stejně jako silniční startovat na lhoteckém nádraží. Tady začíná červená turistická značka, která nás bude provázet celým údolím. Vyrazíme po silnici směrem na Mšeno a asi po 200 metrech v pravé zatáčce nám červená pokračuje rovně střemhlav do terénu a dále podél potoka mineme tábor, přejedeme železniční trať a jsme u lhoteckého rybníka. Tady nás čeká krásný technický úsek mezi skalami. Po levé ruce nám zůstane mlýn Štampach, kde musíme kolo vynést na skály nad rybníkem. Následuje další technický úsek s výhledem na rybník. Projedeme listnatým lesem a po louce vyjedeme na silnici u mlýnu Kroužek. Odtud až na Harasov jedeme po silnici. Na Harasově se dáme doleva a za výpustí nenápadnou cestičkou mezi ploty se vydrápeme do lesa nad tůň. Existuje i delší, ale pohodlnější varianta o které je zmínka na stránce Okolí Harasova. Červená zde je pro nás dále neschůdná, proto ji na nějakou dobu opustíme. Vystoupáme ještě pár desítek metrů dále od rybníka, kde narazíme na nenápadnou cestu po které se dáme doprava. Tato cesta vede převážně po vrstevnici několik kilometrů až projedeme chatovou osadu Harakoko a u mlýna Mlčení sjedeme na silnici. Ke sjetí na silnici jsou již dříve asi dvě příležitosti, ale stojí za to projet to celé. Chceme-li pokračovat po červené musíme se po silnici kousek vrátit až k můstku přes potok, kde na červenou narazíme. Dáme se doleva a kolem Ladčina pramenu se dostaneme až ke Grobiánovi. Po několika metrech po silnici cesta zahne doleva a po pěkné lesní cestě dojedeme pod hrad. Přejedeme silnici na druhou stranu a přes parkoviště se opět dostaneme na cestu do terénu. Mineme tábořiště U splávku a penzion Milča. Technickou lesní cestou dojedeme až k Pokličkám a po dalších několika kilometrech podobnou cestou vyjedeme ve Vojtěchově na silnici. Červená dále vede až na Ráj po silnici, ale my si můžeme cestu terénem ještě o něco prodloužit a to tak, že po po projetí loukou při vjezdu na zelenou značku u Vojtěchova tuto cestu přejedeme přímo do kopce v lese a na silnici vyjedeme až u vodárny u rybníka Stříbrník. Celá tato trasa až na Ráj měří asi 15 kilometrů.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003