Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Trasy v okolí Housky ::..

1. Od hájovny Na rovinách se můžeme do údolí směrem k Vrátenské hoře a Housce dostat několika způsoby. Jako první varianta se nám nabízí zelená značka. Je to docela pěkný rychlý sjezd, pouze asi deset metrů sjedou jen drsňáci. Vyjedeme na silnici od Ráje do Libovic a když už jsme na té zelené, tak silnici jen přejedeme a pokračujeme po široké cestě do osady Brusné, kde odbočíme na strmou stezku mezi ploty a postupně vystoupáme až k rozcestí pod Drnclíkem. Dále pokračujeme divokým lesem nahoru a dolů místy s krásnými výhledy, abychom se prudkým sjezdem dostali do Konrádova. Pokračování zelené je trasa č.2 na stránce Okolí Ráje. Tato náročná technická, ale nádherná trasa měří asi 9 kilometrů.

2. Další způsob jak sjet do údolí je cesta od hájovny přes silnici rovně, ale je hezčí jet kousek společně se zelenou po okružní a doprava po této okružní až za sjezd po několika schodech vyjedeme na cestu od hájovny, kde se dáme doleva (okružní je dále dost krkolomná). Za stálého klesání vyjedeme na další cestu po které se dáme opět doleva. Na silnici vyjedeme kousek od zelené u odbočky do Brusného.

3. Vrátíme-li se kousek od hájovny ke Mšenu, uhýbá ze silnice dolů doleva okružní cesta. Dáme se po ní a když okružní uhne, my stále po této cestě pokračujeme. Přidá se i předešle popisovaná cesta, takže vyjedeme také u Brusného.

4. Červená značka provázející nás celým údolím za Rájem vede kousek po silnici, ale po několika stech metrech uhýbá doprava do nádherného údolí a za hucul klubem Laka pokračujeme mimo cestu doprava a dále do kopce, místy dost strmě se nakonec dostaneme na rozcestí pod Drnclíkem a zvlněnou cestou lesem a přes louku až k zámku Houska. Z Ráje na Housku je to přibližně 5 km.

5. Když neuhneme za statkem po červené a jedeme dále po stejné cestě, tak vystoupáme lesem po kamenité cestě několika zatáčkami na hřeben, kde se na kousek přidá zelená. Potom následuje klesání a vyjedeme na staré zámecké cestě k Housce.

6. Stará zámecká cesta stoupá od Tubože až k zámku Houska. V dolní části bývá často dost rozbahněná. Vede po ní modrá cyklistická trasa č.0003.

7. Od Housky dolů ke koupališti pod Houskou můžeme použít modrou turistickou značku. Celou dobu má dost velké klesání. Na druhou stranu se můžeme po této značce dostat na Vrátenskou horu. Cesta vede lesem a loukami střídavě do kopce a z kopce, měří asi 3 km. Částečně po ní vede červená a zelená cyklotrasa 0001 a 0002 od Housky okolo Vojetína, kterou také můžeme využít

8. Jedeme-li po silnici od Ráje do Libovic dostaneme se k odbočce na Příbohy. Pod touto silnicí je cesta značená jako červená cyklostezka 0001, která nás za stálého stoupání dovede na červenou značku vedoucí na Housku. Můžeme také vyjet několika zatáčkami po silničce do Příboh, což je vlastně jen taková samota a silnice zde končí. Odtud se dá doleva sjet do Brusného, nebo pokračovat rovně za závoru na zelenou kousek před rozcestí pod Drnclíkem

9. Vrchol Vrátenské hory můžeme buď objet po žluté od Nosálova, nebo se vydat na vrchol k rozhledně některou z cest od Libovic.

10. Kousek za Tuboží směrem na Housku je nenápadná cesta vlevo do kopce. Dostaneme se po ní přes louku, kousek lesem a opět přes louku k samotě a odtud po lepší cestě do Blatců. Ujedeme asi dva kilometry.

11. Z Nosálova směrem na Doksy po cyklostezce č.001 sjíždíme kopec a dáme se první větší cestou odbočující doleva. Jedeme lesem údolní cestou s nevýrazným stoupáním, které se ke konci stane poněkud strmějším. Asi po 5km dojedeme na cestu k Vojetínu.

12. Začátek této trasy je shodný jako v minulém odstavci, ale pokračujeme dále po cykloztezce č.001. Ta uhýbá také doleva o něco dále a zpočátku má podobný charakter. Vede údolím hustým lesem a asi po 3-4km mírného stoupání se stáčí na křižovatce vlevo do kopce kolem samoty Nová starost a po okraji lesa dojedeme skoro po rovině do Vojetína, kde už začíná asfaltka. Celá tato trasa měří 8-9km.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003