Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Trasy v okolí Kokořína ::..


Zvětšit mapu
1. Když odbočíme v obci Kokořín na návsi kolem zámku, dojedeme do části Kokořínek. Držíme se na silnici která odbočuje doleva z kopce. Tato silnice se postupně zhoršuje až přechází ve schody ústící na silnici kousek před Grobiánem. Je to dost náročný, ale krásný technický sjezd.

2. Kousek od Hospůdky u Tichých odbočuje do terénu červená a žlutá turistická značka, žlutá se po chvíli oddělí a my jedeme po červené. Nejprve vede asi kilometr po rovině údolím na rozcestí u osamocené chaty (je zde často bahno). Doprava je slepá cesta údolím zvaném Vrbodol. My se dáme doleva po písčité vymleté cestě, která nejprve pozvolna a ke konci dost příkře stoupá asi 2-3 km do obce Sedlec.

3. Jedna z nejhezčích, ale zároveň z náročnějších tras začíná přímo u hradu Kokořín. Za hradem v lese narazíme na lesní stezku vedoucí po vrstevnici, ale často se houpe nahoru a dolů. Místy je dost zanedbaná s utrhlými částmi a stromy přes cestu. Jsou zde asi dvě křižovatky. Na první uhneme vlevo a na druhé pro změnu vpravo. Dostaneme-li se až na zelenou turistickou značku, která vede od tábořiště U splávku a až sem není s kolem schůdná, máme vyhráno. Tato značka nás dovede až k silnici u obce Jestřebice a celá trasa měří zhruba 5 km. Ještě před tím než vyjedeme z lesa na silnici se po prudkém stoupání můžeme dát doprava a lesní cestou sjet zpět do údolí (vyjedeme v táboře kousek před Pokličkami. Projíždí se středem tábora, takže přes prázdniny to není moc vhodné). Z této cesty se ještě asi po sto metrech od začátku dá uhnout nenápadnou cestou doprava prudce dolů. Dole v údolí před táborem se tato cesta spojí s cestou původní.

4. I když u Kokořína není zelená zrovna nejschůdnější dá se s trochou úsilí zdolat. Lepší je směr od Sedlece. Po opuštění silnice jedeme polní cestou a podle značení se dáme doleva k lesu. Lesem vede celkem dobrá stezka, která však poslední asi půlkilometr jde strmě korytem a pískem k silnici u koupaliště.

5. Pokračujeme-li za Sedlecem po cestě, na které vede zelená, dostaneme se do lesa a dále po cestě která je nejvíce projetá od lesní těžby jedeme převážně z kopce dolů k Pokličkám. V této oblasti je cest dolů více, ale je dost složité je popisovat.

6. Při sjíždění z Kaniny do údolí si dávejte pozor, abyste po pravé straně silnice neminuli strmou cestičku. Takže se přesuneme za sedlo a spustíme se po ní dolů mezi skály. Není dlouhá snad ani kilometr, ale je to příjemné zpestření. Vyjedeme na červené od Grobiána do Sedlce.

7. Jako zákusek si můžeme dát několikasetmetrový technický sjezdík ke hradu. V místě kde silnice od vsi Kokořín vchází do lesa je doleva nenápadná odbočka doleva jakoby do příkopu a vyjedeme u odbočky ze silnice ke hradu.

V této oblasti jsou i úseky které nejsou pro cyklisty vhodné. Je to u Grobiána žlutá okružní značka přes Hradsko, červená okružní u kokořínského autokempu, zelená od stánku u koupaliště a začátek zelené od tábořiště U splávku, kterou jsem již zmiňoval. V těchto úsecích se kolo musí většinou nést a někde máte co dělat jen sami se sebou i bez kola.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003