Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Trasy v okolí Ráje ::..


Zvětšit mapu
1. Ve Vojtěchově se vydáme po modré a hned po 100 - 200 metrech vede doleva prudce do kopce cesta. Projedeme kolem několika chalup a přitom vystoupáme nad les. Dostaneme se na cestu mezi poli a víceméně po rovině dojedeme na silnici kousek za Jestřebicemi. Zde se můžeme po pár desítkách metrů dát lesem doprava dolů zpět do údolí a vyjedeme na zelené vedoucí z Dobřeně do Planého dolu. Délka je asi 3 km do kopce a 2 km zpět dolů. Druhá část trasy lesem dolů je ovšem nyní v dost špatném stavu.

2. Již zmíněná zelená turistická značka do Dobřeně přijde jako trasa č.6 ze stránky Okolí Vidimi a Nedvězí. Prudkým sjezdem opouští silnici a vede celou dobu z kopce. Radost nám kazí pouze časté bahno po lesní technice. V Planém dole se napojuje na modrou, kterou po kousku opět opouští prudkou stezkou plnou výmolů nahoru do lesa mezi skály. Na konci lesa se přidá žlutá a společně s ní vystoupáme přes louku k samotě, kde se dáme doprava. Žlutá vede po cestě rovně, ale naše zelená uhne doleva a technickým sjezdem se dostaneme do údolí Bílých skal a poté již po mírnější cestě na silnici do Konrádova. Celá trasa měří asi 5 km (2 z kopce, 1,5 do kopce a 1,5 opět z kopce). Dále je zelená jako trasa č.1 na stránce Okolí Housky.

3. Modrá z Vojtěchova vede několik kilometrů po pěkné asfaltce rovinou až za rozcestí ze zelenou. Potom přechází v lesní cestu a začíná se zvedat (ke konci dost strmě). Po čtyřech kilometrech vyjedeme na silnici u Střezivojic. Projedeme vesnicí a můžeme pokračovat po cestě trasou č.1 směrem k Nedvězí.

4. Kousek od baru U Weinlicha odbočuje ze silnice žlutá turistická značka, aby se po několika stech metrech strmého výjezdu lesem napojila na rozbitou slepou silnici do Olešna která je taktéž do kopce. (Lepší volba je silnice). Po projetí Olešnem nás čeká úsek přes louku, kde ke konci nesmíme přehlédnout nenápadnou odbočku vlevo dolů do lesa. Lesním úsekem se dostaneme na již popisovanou zelenou, po které žlutá kousek pokračuje. Ale protože je pro nás žlutá po opuštění zelené nesjízdná, můžeme pokračovat kolem statku dolů do Tubože. Dříve to šlo projet přes louku pod Střezivojice, ale dnes jsou zde všude ohražené pastviny kde se pase mohutný skot. Z Ráje do Tubože se najede asi 5 km.

5. Modrá od Vojtěchova asi po třech kilometrech uhýbá poněkud doleva. My však můžeme pokračovat po docela pěkné cestě rovně. Po chvíli dojedeme k rozcestí, kde máme možnost se dát doleva a vyjedeme v Jestřebicích. Nebo po druhé cestě prudším stoupáním vyjedeme na žluté za Jestřebicemi pod Kostelečky.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003