Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Zimořský,Truskavenský a Šemánovický důl ::..


Zvětšit mapu
1. Název trochu zavánějící Francií, ale jsme stále na dohled od Kokořína a mám tím na mysli Zimořský důl, Truskavenský důl a Šemánovický důl. Krásná cyklotrasa 0010 a 0011 vedoucí po dně těchto údolí skoro celou cestu neznatelně stoupá a pouze v poslední fázi před vyústěním na silnici u Dobřeně je stoupání poněkud prudší. Několikrát vystřídáme žlutou a modrou turistickou značku. Na rozcestí za Dolní Zimoří se dostaneme: a) ze Želíz po cyklotrase 0010 b) z Chodče po cyklostezce 8169 c) sjezdem z Horní Zimoře. Zde se dáme po žluté značce horší asfaltkou. Po dvou a půl kilometrech dojedeme ke křižovatce turistických cest. Žlutá a Zimořský důl zahýbá trochu doleva. Pokračujeme po modré Truskavenským dolem stále stejnou asfaltkou další dva kilometry k silnici z Kokořína do Šemánovic. Tady změníme opět modrou značku za žlutou, cyklotrasu 0010 za 0011 a důl Truskavenský za Šemánovický. Nejprve projedeme kolem několika chalup, asi po dvou kilometrech skončí asfalt a pak odbočí i žlutá značka. Teď už po lesní cestě dojedeme na místo, kde se opět na chvíli připojí modrá značka, která vede dále na Spálený vrch. My však pokračujeme po cyklotrase 0011 a to už cesta nejprve pozvolna a ke konci dost prudce stoupá. Tento úsek měří asi 6,5 km. Celá trasa tedy měří zhruba 11 km. Výhodou této oblasti je, že není tak turisticky frekventovaná jako samotný Kokořínský důl.

2. Pokračujeme-li na první křižovatce po žluté dále Zimořským dolem, jedeme po lesní cestě údolím. Musíme hlídat nenápadnou odbočku žluté značky cestičkou doleva do lesa. Celou dobu do obce Sitné je tato cesta dost do kopce po horší cestě. Je proto lepší pokračovat dále po původní cestě, která vede na silnici za Sitné a stoupá jen v posledním úseku. Poté kousek kopíruje silnici do Šemánovic a odbočuje z kopce jeko trasa č.4 na stránce Okolí Vidimi a Nedvězí.

3. Ze silnice mezi Kokořínem a Jestřebicemi odbočuje do Šemánovického dolu žlutá značka. Nejprve pozvolna klesá po okraji lesa a když se stočí do údolí je tento sjezd dost obtížný, projíždí se okolo jeskyně Kostelíček a vyjede se na cestu v Šemánovickém dole.

4. V Jestřebicích se dáme po modré značce a a prudce sjedeme do Šemánovického dolu. Po chvíli modrá zahne doleva a pokračuje stoupající cestou k silnici ze Šemánovic do Dobřeně ke Spálenému vrchu. Tady můžeme pokračovat po modré přes silnici sjezdem do Dolní Vidimi. Popis je na stránce Okolí Vidimi a Nedvězí (trasa č.7).

V této oblasti jsou sjízdné i další cesty do údolí. Například z Truskavny, Březinky, Šemánovic nebo Jestřebice.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003