Kokořínské cyklostránky
velokokorin.info

..:: Trasy v okolí Vidimi a Nedvězí ::..


Zvětšit mapu
1. Po modré značce je docela příjemná projížďka z Nedvězí do Střezivojic. Nejprve se jede po silničce, která vede přes Dražejov dolů do údolí k Dubé. Po kilometru uhneme doprava na lesní cestu a na silnici u Střezivojovic je to dalších asi 2,5 kilometru skoro po rovině převážně lesem. Pokračující modrá je popsána na stránce Okolí Ráje jako trasa č.3.

2. Zde popíšu jen část zelené, která vede z Mělníka do Dubé a měří 30 kilometrů. Zaměřím se jen na úsek z Tupadel do Osinalického sedla. Takže v Tupadlích odbočíme do kopce a kolem zámečku Slavín vyjedeme mezi pole a po pár kilometrech vjedeme do lesa zvaného Království, kde naši cestu překříží modrá značka (po 4km). Před vískou Nové Osinalice se na chvíli napojíme na silnici, která ovšem ve vsi končí a tak vjedeme opět do lesa a po vyjetí do kopce na hřeben po tomto hřebeni pokračujeme abychom nakonec sjeli do Osinalického sedla na silnici (celkem 7,5km). Samozřejmě můžeme pokračovat dále až do Dubé.

3. Projedeme-li Střezivojice od Dobřeně, tak na konci vsi vede vlevo do lesa cesta. Tímto směrem je to celé z kopce Uhlířským dolem. Nejprve dva kilometry po pěkné písčité lesní cestě, která posléze přechází v asfaltovou silničku kolem chovu koní a po dalším kilometru již skoro po rovině vyjedeme v Osinalicích.

4. Na silnici ze Sitného do Šemánovic odbočuje vlevo z kopce žlutá značka. Její část je trasa č.2 na stránce Tři údolí. Je na ní několik náročných stoupání a klesání. Nejprve je tedy klesání asi kilometr a pak se napojíme na trasu č.9,kde nás čekají tři pohodové kilometry skoro po rovině do Dolní Vidimi. Kousek jedeme spolu ze zelenou, ale jakmile z ní uhneme doleva, tak už nás nečeká nic dobrého. Nejprve je to prudce nahoru na cestu č.5 a po ní kousek na rozcestí pod Supí horou (asi 3km) Následuje prudký sjezd do Osinalic (1,5km) a z Osinalic je to zase hodně nahoru pod vrchol Nedvězí (2km). Celé toto trápení měří asi 11,5 km.

5. Ze silnice od Osinalic do Dolní Vidimi na žlutou značku se asi můžeme dostat několika cestami. Já mám ale projetou jen jednu. Tato cesta je mezi odbočkou na Nové Osinalice a Osinalicemi. Začíná závorou do kopce po kamenité lesní cestě a na žlutou je to stále do kopce něco přes kilometr. Kousek jedeme po žluté, než pod Supí horou u odpočívadla žlutá uhne doleva prudce dolů. My pokračujeme dále po lesní cestě, která se střídavě houpe nahoru a dolů. Asi po dvou kilometrech vyjedeme ve Střezivojicích mezi chalupami na silnici. Celá tato trasa měří 4 km.

6. Zelená značka přichází jako trasa č.2 ze stránky Okolí Ráje a popíši ji tím příjemnějším směrem, tj. z kopce. Kousek za Dobření vede doprava písčitá cesta, po které jedeme pouze kousek. Dále pokračuje zelená příkře dolů cestičkou mezi stromy až se dostaneme na dno údolí, kde se dáme vlevo po lesní cestě, která bývá dlouho rozbahněná. Tato cesta vede mírným klesáním až do Dolní Vidimi a měří asi 3 km.

7. Tato trasa je pokračováním trasy č.4 ze stránky Tři údolí. Začíná na silnici mezi Šemánovicemi a Dobření na místě zvaném "U Spáleného vrchu". Vjedeme do lesa, kde je prudký technický sjezd mezi stromy. Asi po 1,5 km kříží naši modrou žlutá. Po ní se dáme vpravo na silnici, kde uhneme doleva. Tady nás čeká několikasetmetrové prudké stoupání do Horní Vidimi. Za vesnicí uhneme doprava a z kopce po polní a lesní cestě vyjedeme po dalším 1,5 km pod Dolní Vidimí na silnici.

8. Toto je část cyklostezky č.0012. Před tím než se silnice z Tupadel do Vidimi zlomí do prudkého stoupáni je doleva rozbitá asfaltová silnička po které se dá vyhnout kopci do Horní Vidimi. Dovede nás po více než třech kilometrech po rovině na silnici před Dolní Vidim (cestou se připojí modrá značka), ale směrem do Dobřeně nás kopec stejně nemine.

9. Zhruba v místech pod kopcem, kde je předešle popisovaná asfaltová odbočka vlevo, je doprava přes louku cesta, která obejde Horní Vidim druhou stranou. Stále po rovině údolím, většinou lesem, se po třech kilometrech napojíme na žlutou turistickou značku.

návrh a výroba: Zdeněk Šeba © 2003